Contributie en leeftijdscategorieën

De contributiebijdragen

Seizoen 2019 - 2020
Senioren € 195 per jaar
Senioren gereduceerd tarief (speelgerechtigd voor max. 5 wedstrijden per jaar)* €  65 per jaar*
Junioren O19 t/m O12** (voorheen A t/m D) € 155 per jaar
Junioren O11 t/m O8** (voorheen E en F) € 120 per jaar
Mini's O7 t/m O5** (voorheen mini' s) € 75 per jaar
Rustend lid € 40 per jaar 

 
* Senioren die af en toe nog een wedstrijd willen spelen met hun oude team, en ook nog een geldige spelerspas hebben, betalen een gereduceerde contributie mits zij niet méér dan 5 wedstrijden per seizoen hierin hebben meegedaan. 

** Geldend voor zowel JO (jeugd) als MO ( meisjes)

Bij leden die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven of waarvan het rekeningnummer bij ons bekend is, wordt twee keer per seizoen de helft van de contributie geïncasseerd (juli en december). Er vindt geen restitutie plaats op betaalde contributie.

Wij hebben al meerdere malen een oproep gedaan aan de personen die nog geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven en waarvan het rekeningnummer niet bij ons bekend is om hun rekeningnummer alsnog door te geven. Helaas heeft nog niet iedereen hier gehoor aan gegeven. Bij hoge uitzondering zullen wij diegene voor dit seizoen in juli nog een factuur versturen waarbij het contributiebedrag voor het gehele seizoen in één keer en binnen 14 dagen moet worden voldaan. Ook personen waarbij de incasso gestorneerd wordt zullen van ons een factuur ontvangen. Vanaf het seizoen (2015-2016) geldt dat er extra administratiekosten (€ 5,-) zullen worden gerekend indien er een factuur voor de contributie moet worden verstuurd. 

Eventueel afmelding als lid dient schriftelijk te gebeuren. Zie hiervoor de aparte pagina op onze website. Druk hier om deze te bezoeken.  

Leeftijdscategorieën seizoen 2020 - 2021
Leeftijdscategorie en nieuwe benaming geboren op of na
1ste jaars senioren  JO20 01-01-2001
2de jaars JO19 / MO19  (was A- junioren) 01-01-2002
1ste jaars JO18 (was A- junioren) 01-01-2003
2de jaars JO17 / MO17 (was B- junioren) 01-01-2004 
1ste jaars JO16 (was B- junioren) 01-01-2005
2de jaars JO15 / MO15 (was C- junioren) 01-01-2006 
1ste jaars JO14 (was C-junioren)  01-01-2007
2de jaars JO13 / MO13 (was D- junioren) 01-01-2008
1ste jaars JO12 (was D-junioren) 01-01-2009
2de jaars JO11 / MO11 (was E- pupil) 01-01-2010 
1ste jaars JO10 (was E- pupil) 01-01-2011
2de jaars JO9 (was F- pupil) 01-01-2012 
1ste jaars JO8 (F- pupil) 01-01-2013
2de jaars JO7 (was minipupillen) 01-01-2014 
1ste jaars JO6 (was minipupillen) 01-01-2015
1ste jaars JO5 (was minipupillen)*    01-01-2016
 
   


* JO5: deze gaan trainen vanaf het moment dat ze 5 jaar worden

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!