Huishoudelijk reglement Muziek in de tent 27 mei 2023 - EFC

Huishoudelijk reglement Muziek in de tent 27 mei 2023

Huishoudelijk reglement Muziek in de tent
zaterdag 27 mei 2023

 

Algemeen

 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van dit evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en zijn verplicht zich te legitimeren aan de ingang bij de kaartcontrole. Hier krijgt men ook een polsbandje 18- of 18+ uitgereikt. Geldige legitimatiebewijzen zijn identiteitskaart, paspoort en rijbewijs. Kopieën zijn niet geldig!
 • Geweld en agressie wordt niet getolereerd.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie/beveiliging.
 • Tijdens het evenement worden mogelijk (foto-)opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Het is verboden professionele foto- of filmapparatuur bij zich te dragen, behoudens speciale toestemming van de Onder professionele fotoapparatuur worden camera's met verwisselbare lenzen verstaan.
 • Bij het betreden van het evenemententerrein gaat men akkoord met de reglementen van deze activiteiten.
 • In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt is het oordeel van de organisatie leidend.

Eten en drinken

 • Het kopen van drank en snacks kan alleen met de daarvoor bestemde bonnen, die men op het evenemententerrein kan aanschaffen.
 • Dranken worden alleen verstrekt in plastic of karton wegwerp Er worden geen dranken verstrekt in glas, fles en/of blik.
 • Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan personen onder de 18 jaar. Dit zal duidelijk gemaakt worden op het evenemententerrein en in het bijzonder bij de bars.
 • Personen jonger dan 18 jaar waarbij alcoholgebruik geconstateerd wordt zullen van het festivalterrein verwijderd worden.
 • Het is ten strengste verboden alcoholische dranken door te geven aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Personen waarvan geconstateerd wordt dat zij toch alcohol doorgeven aan personen onder de 18 jaar zullen van het terrein verwijderd worden.
 • Boetes als gevolg van verkeerd drankgebruik kunnen worden verhaald op de overtreder. Politie en/of justitie kunnen deze regel wijzigen.
 • Zelf meegebracht eten en drinken is verboden en kan in beslag worden genomen. 
 • Personen die met drank gooien worden van het terrein verwijderd.

 

Toegang

 • Personen die dronken zijn of onder invloed van drugs, kan de toegang geweigerd worden.
 • Personen die in het bezit zijn van verdovende middelen (of stoffen die lijken op verdovende middelen) worden geweigerd en verwijderd van het terrein.
 • De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van het evenemententerrein zonder opgave van reden.
 • Op gronde van gedrag op het terrein, parkeerplaats of openbare weg rondom het terrein kan ten alle tijden de toegang voor bepaalde personen geweigerd worden.
 • Het is verboden om binnen in de tent te roken.
 • Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen of opnameapparatuur mee te nemen op het evenementen terrein.

 

Aansprakelijkheid en schade

 • Voetbalvereniging E.F.C., eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden.
 • Voetbalvereniging E.F.C., eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.
 • Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald op de desbetreffende personen.  Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door het gooien van drank.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!