Dag reglement Lummeltoernooi 2018

Dag reglement Lummeltoernooi 2018;

 

Algemeen

-          Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de feestavond zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.

-          Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en zijn verplicht zich te legitimeren indien dit gevraagd wordt. Geldige                 legitimatiebewijzen zijn identiteitskaart, paspoort en rijbewijs. Kopieën zijn niet geldig!

-          Geweld en agressie wordt niet getolereerd.

-          Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie.

-          Tijdens het evenement worden mogelijk (foto-)opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de                           organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

-          Het is verboden professionele foto- of filmapparatuur bij zich te dragen, behoudens speciale toestemming van de organisatie. Onder                               professionele fotoapparatuur worden camera's met verwisselbare lenzen verstaan.

-          Voor het Lummel toernooi, wat georganiseerd wordt op donderdag 10 mei 2018 geldt een ander reglement. Dit reglement vindt men in het                   programmaboekje dat elk deelnemend team bij inschrijving ontvangt.

-          Bij het betreden van het evenemententerrein gaat men akkoord met de reglementen van het Lummel toernooi.

-          In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt is het oordeel van de organisatie leidend.

 

Eten en drinken

 

-          Het kopen van drank en snacks kan alleen met de daarvoor bestemde bonnen, die men op het evenemententerrein kan aanschaffen.

-          Dranken worden alleen verstrekt in plastic of karton wegwerp materiaal. Er worden geen dranken verstrekt in glas, fles en/of blik.

-          Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan personen onder de 18 jaar. Dit zal duidelijk gemaakt worden op het evenemententerrein             en in het bijzonder bij de bars.

-          18 tot 23-jarige, krijgen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, een polsbandje uitgereikt. Zonder bandje en/of legitimatie, worden er                   geen alcoholische dranken verstrekt aan deze personen. .

-          Personen jonger dan 18 jaar waarbij alcoholgebruik geconstateerd wordt zullen van het terrein verwijderd worden.

-          Het is verboden alcoholische dranken door te geven aan personen jonger dan 18 jaar.

-          Personen waarvan geconstateerd wordt dat zij toch alcohol doorgeven aan personen onder de 18 jaar zullen van het festivalterrein verwijderd               worden.

-          Boetes als gevolg van verkeerd drankgebruik kunnen worden verhaald op de overtreder. Politie en/of justitie kunnen deze regel wijzigen.

-          Zelf meegebracht eten en drinken is verboden en kan in beslag worden genomen.

-          Personen die met drank gooien worden van het evenemententerrein verwijderd.

 

Toegang

 

-          Personen die dronken zijn of onder invloed van drugs, kan de toegang geweigerd worden en/of worden verwijderd van het terrein.

-          De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van het evenemententerrein zonder opgave van reden.

-          Op gronde van gedrag op het terrein, parkeerplaats of openbare weg rondom het terrein kan ten alle tijden de toegang voor bepaalde                           personen geweigerd worden.

-          Het is verboden om binnen in de tent te roken.

-          Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen of opnameapparatuur mee te nemen op               het terrein.


Aansprakelijkheid en schade

-          Voetbalvereniging E.F.C., eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig                   letsel, materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden.

-          Voetbalvereniging E.F.C., eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig                   letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.

-          Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald op de desbetreffende personen.  Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt                   door vandalisme

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!